dezenfektan

Dezenfektan: Cansız maddelerdeki patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak ya da öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. İdeal bir dezenfektanda bulunması gereken özellikler şunlardır. Nötral pH’da suda çözünebilen bir ajan olmalıdır. Renksiz ve kokusuz olmalıdır. Stabil olmalı, herhangi bir pH’da aktif olabilmelidir. Tüm mikroorganizmalar üzerinde hızlı ve öldürücü etki sağlayabilmelidir. Toksik olmamalıdır. Uygulanacağı eşyalara zarar vermemelidir. Ortamda bulunan Daha fazla okuyundezenfektan[…]

TIKLA ARA